Home Portfolio Cro tool

CRO-tool homepage

CRO-tool

CRO-tool is een hulpmiddel om hypothesen voor CRO te maken met behulp van psychologische theorieën. Het bevat een grondige zoekmachine om vind je theorieën die je nodig hebt om aan de slag te gaan. In de toekomst zullen er hulpmiddelen voor het maken van hypothesen, en hulpmiddelen voor het verzamelen van gegevens aan toegevoegd worden.

Het doel van het project

Het doel van dit project is om het leven van CRO professionals wat gemakkelijker te maken. Psychologische theorieën zijn overal op het internet te vinden, maar er is geen centrale plaats waar ze allemaal te vinden zijn, laat staan doorzocht kunnen worden. CRO-tool wil deze centrale plaats zijn en maakt gebruik van een zeer populaire zoekmachine, Elasticsearch, om mensen te helpen sneller te vinden wat ze nodig hebben.

Wat is mijn rol in dit project?

Mijn rol in dit project is de ontwikkeling van de publiek gerichte website, de infrastructuur voor de zoekmachine, de back-end beheersinstrumenten, en het blog.

Gebruikte hulpmiddelen

Om deze toepassing te bouwen, heb ik de volgende hulpmiddelen en technieken gebruikt:

  • PHP (laravel)
  • Elasticsearch
  • dokwerker
  • Evenement sourcing
  • PHPUnit
  • SCSS (+tailwindcss)

Deze toepassing is nogal data-intensief, dus Elasticsearch gebruiken was de gemakkelijkste manier om zorgen ervoor dat bij zoekopdrachten de juiste en relevante gegevens verschijnen.

Event sourcing

Ik bouwde het hele systeem met Event sourcing. Ik heb dit gedaan om de gegevens repliceerbaar te kunnen maken over verschillende omgevingen. Event sourcing helpt ook om gebeurtenissen te triggeren, te bepalen of er veranderingen moeten worden aangebracht en nog veel meer. Dit is een veel gemakkelijker manier om processen te automatiseren zonder dat je in meerdere processen aangepaste controles moet schrijven.

Veranderingen in de gegevens kunnen gebeurtenissen op gang brengen als het aggregaat bepaalt dat dit moet gebeuren. Event sourcing maakt het ook mogelijk dat de toepassing niet onnodig gegevens naar een database schrijft als er niets veranderd is.

View the website